KONTAKTY

Na Potoce s.r.o.
Orebitská 66/6
13000 Praha 3
tel: +420 725308074
info(a)kamikazecarp.cz

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 599 Kč
skladem
naše cena 149 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 450 Kč
skladem
naše cena 385 Kč
skladem
naše cena 159 Kč
skladem

ZÁVODY

„BOILIES CUP 50 hodin 2018 na Pilském Černém rybníce“

2. ROČNÍK

Začátek závodu v 10:00 v pátek 27.4.2018 a konec závodu v 12:00 v neděli 29.4.2018.

Pořadatelé:

Hlavní pořadatel:           Petr Chytil

Hlavní rozhodčí:            Miloš Novotný

 

Oficiální zveřejnění kompletní startovní listiny proběhne 31.3.2018 nebo po naplnění kapacity závodu

 

Tým

Dvoučlenný závodní tým. Závodu se účastní 11 týmů.

Startovné

Startovné je stanoveno na 4 500 Kč/tým. Přihlášení probíhá od 15.1.2018 do 15.4.2018. Uzavření přihlášek proběhne při dosaženém počtu 11 přihlášených týmů. Tým musí do 10 dnů od podání přihlášky uhradit startovné. Startovné lze uhradit na BÚ (číslo BÚ a VS bude sdělen po přijetí přihlášky či individuální domluvě).

Losování a prezence

Prezence týmů proběhne ve čtvrtek 26.4.2018 od 16:00 do 19:00 na vyznačeném místě u Pilského černého rybníka – 7ha (u obce Zdechovice). Losování sektoru probíhá ve čtvrtek 26.4.2018 od 19:30 ve dvou kolech. V prvním kole si vylosuje tým pořadové číslo pro losování v druhém kole. V druhém kole si tým vylosuje číslo sektoru, ve kterém bude lovit. Tým, který se nedostaví k prezenci včas, bude losovat v pátek v 9:00.

Bodování

Boduje se pět nejtěžších ulovených ryb - pouze kapr a amur nad 5kg, kdy se počítá 1 gram = 1 bod. Bodování provádí rozhodčí, po zvážení a zapsání bodů musí být ryba neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti. Uchovávání úlovků ve vaničce je povoleno pouze do obodování úlovku. Vítězem závodu se stává tým s nejvyšším dosaženým počtem bodů celkově. Ostatní týmy budou vyhodnoceny dle nejvyššího počtu dosažených bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba.

Přesun na místa a příprava lovného místa

Soutěžící se mohou do CHATKY (vylosovaného sektoru) přesunout hned po vylosování čísla sektoru. Zde závodníci mohou začít s přípravou rybářského náčiní a „zabydlet se“ v chatce. V pátek 27.4.2018 od 9:30 mohou začít soutěžící s vnaděním. Vnadění je povoleno všemi rybářskými způsoby ze břehu (košíček, spomb, raketa, kobra, atd.). Zakázaná je pouze zavážecí lodička (popř. dron). Do začátku závodu nesmí být zahájen lov, to znamená, že nástrahy musí být mimo vodu rybníka.

Lovný sektor

Každý tým vylosuje jedno vyznačené místo včetně rybářské chatky. Hranice sektoru bude vyznačena v terénu, v případě sporu rozhodne o hranici rozhodčí. Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s hraniční páskou v průběhu závodu nebudou tolerovány. Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího, tým je zodpovědný za přítomnost ne však za pouhý průchod cizích osob ve svém sektoru.

Lov

Soutěžní rybolov se provádí dle Rybářského řádu, platného pro revír na rok 2018. Soutěžní pravidla mají přednost před Rybářským řádem. Celé závody probíhají v duchu „Chyť a pusť“.

Povolená technika lovu

Každý tým loví na maximálně 4 pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem bez protihrotu. Montáž musí být provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže – průběžná montáž. Jako nástrahu a návnadu lze použít pouze boilies a pelety. Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení. Vstup do vody je zakázán – výjimka je šetrné zacházení s úlovkem. Lov probíhá pouze na odhoz.

Povolené a povinné technické prostředky k lovu

Povinné vybavení: Každý tým musí být vybaven vhodným podběrákem (min. 70 cm rameno podběráku), vaničkou pod ryby a ostatní výbavou dle rybářského řádu platného na Pilském černém rybníku.

Pohyb a chování v průběhu závodu


Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň (nadzemní grill povolen). Po ukončení závodu je každý povinen odvést odpadky z místa lovu domů. V průběhu závodu je zakázána jízda automobilem kolem rybníka, soutěžící odstaví vozidla na označených parkovištích. Z důvodu bezpečnosti za nepříznivých povětrnostních podmínek může hlavní rozhodčí na omezenou dobu závod přerušit. Při porušení společenských pravidel před v průběhu a po skončení závodu může být člen nebo celý tým bez náhrady  vyloučen ze závodu. Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele. Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.

 

Vyhodnocení


Po ukončení závodu bude zveřejněna listina týmů a jejich výsledný počet získaných bodů. Vyhodnoceny a odměněny dle umístění budou všechny týmy a nejtěžší ulovená ryba. Za první místo je vypsaná prémie 6.000 Kč, za druhé místo 4.500 Kč, za třetí místo 3.000 Kč a za nejtěžší ulovenou rybu 1.000 Kč.

 

Organizační pokyny

 

  • Každý tým při prezenci obdrží 20 kg pelet o průměru 18mm (řepkové, kukuřičné).
  • Ve čtvrtek večer proběhne slavnostní zahájení závodu s losováním sektorů.
  • Každý tým bude mít k dispozici během závodu chatku.
  • Na sektoru bude možné postavit i bivak.
  • Během závodu bude provozovateli areálu zajištěno občerstvení, včetně možnosti objednání jídla během závodu s donáškou přímo na sektor.

 

 

 

Závěrečná ustanovení


Pořadatel si vymiňuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel může vést k vyloučení jednotlivce nebo týmu ze závodu bez náhrady.

 

 

Petrův Zdar